Յարգելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Հեռուստատեսութիւնը չի զբաղուիր ինքնագովազդով, այլ կը ներկայացնէ Արեւմտեան Հայաստանը եւ անոր բնակիչներուն։

Մեր բռնազաւթուած հայրենիք Արեւմտեան Հայաստանը  եւ անոր բնակիչները կարիք ունին անաչառ լրատուութեան եւ սեփական խնդիրներու բարձրաձայնման։

Այս դժուար եւ երկարատեւ պայքարին մենք կարիք ունինք իւրաքանչիւր հայի  օժանդակութեանը։

Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսութեանը սատարել կը նշանակէ աջակցիլ հայրենաճանաչութեանը եւ տարագիր հայերու ազգային ինքնութեձան վերականգնմանը։ 

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424