Եզտիները, որոնք  906 թուականէն մինչեւ 2014 թուականը ընդհանուր առմամբ 74 կոտորածի ենթարկուեր են, կը համարուին ամենէ շատ ցեղասպանութիւնն ապրած ազգը:

Թրի առաջին հարուածն սկսած էր այն պատճառով, որ անոնք  արեւի եւ բնութեան հաւատալու փոխարեն չընդունեցին իսլամը, որը կիշխէր Մերձաւոր Արեւելքի մէջ, եւ  այդ հարուածը կը շարունակուի մինչեւ այսօր։

Անոնք հանդիպեր են զանգուածային աքսորներու, մահուան  դաշտերուն մէջ ենթարկուեր են սպանութիւններու, որոնց՝ երբ, որտեղ եւ ինչպէս կատարուելու ժամկեէտն անյայտ է: Կանայք եւ երեխաները ենթարկուեր են սեռական ստրկութեան: Անոնց  քարանձաւներուն մէջ ողջ ​​այրած են:

Ամբողջ աշխարհը Օգոստոսի 3-ը կը նշէ որպէս եզտիներու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան օր: 

Որպէս ճնշուած բնիկ ժողովուրդ, որոնց հայրենիքը բռնազւթուած է, ճնշուած եւ արհամարհուած՝ մենք նոյնպէս կը դատապարենք եզտի ժողովուրդի նկատմամբ իրականացուած ցեղասպանութիւնը:

Եզտիները, ինչպէս հայերը, յոյները, ասորիները եւ քաղդեացիները, պատմութեան ընթացքին ցեղասպանութեան եւ զանգուածային աքսորներու պատճառով ստիպուած են եղեր են մեծամասնաբար ապրիլ տարբեր վայրերու մէջ, բացի իրենց հայրենիքէն:

Եզտի ժողովուրդի եւ տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու, այդ թիւին հայ ազգի միասնական հեղափոխական պայքարը կը վերացնէ այս ամօթալի ստրկութիւնը: