Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմ  նահանգի Փերթեկ գաւառին մէջ գտնուող պատմական Թոզքոփարան բլուրին մէջ փրկարար պեղումներու արդիւնքին յայտնաբերուեր է անտիկ շրջանէն մնացած երեխայի կմախք, որն յանձնուեր է թանգարանին։

Որպէս առաջին կարգի հնագիտական ​​տարածք գրանցուած Փերթեկ բլուրը 

որը կը գտնուի  համանուն գաւառին մէջ, կը կրէ հազարաւոր տարիներու հետքեր։

Գիւղական բնակավայրին մէջ գտնուող հնամենի բլուրը վնասուեր է շրջակայքին կառուցուած տուներու պատճառով, անոր համար կ՛ընթանան բլուրի պահպանման ու պաշտպանական աշխատանքները։

Բացի հողէն պատրաստուած խեցեղենէն, պեղումներու ժամանակ յայտնաբերուեր են նաեւ օբսիդիանէն, ոսկորէն եւ քարէ պատրաստուած գործիքներ եւ նետերու սայրեր: Այս բոլոր առարկաները եւ երեխայի կմախքը կը ցուցադրուին թանգարանին մէջ եւ լոյս կը սփռէն պատմութեան վրայ: