Western Armenia TV- ի եթերով ԱՀՀ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը խօսեցաւ Սեւրի դաշնագիրի 101 ամեակի մասին, վերլուծեց դաշնագիրի առանցքային եւ կարեւորագոյն կէտերը, անդրադարձաւ Lոզանի պայմանագիրին եւ այն տարածուած տեսակէտին, որով Լոզանի պայմագիրը վերջ դրաւ Սեւրի դաշնագիրի իրագործմանը: Հարցազրոյցն ամբողջութեամբ կարող էք դիտել մեր մեր կայքով եւ իւթուպեան ալիքով։