Արեւմտեան Հայաստանի Պաթման նահանգի Սասուն գաւառի Յոլուստու գիւղի բնական հանքային աղբիւրը շրջապատուած է այն քաղաքացիներով, ովքեր կը հաւատան, որ ջուրը բուժիչ է բազմաթիւ հիւանդութիւններու, հատկապէս երիկամներու քարերու համար:

Գիւղացիները կը պնդեն, որ աղբիւրէն հոսող ջուրը կը բուժէ բազմաթիւ հիւանդութիւններ, ինչպիսին են թարախային բորբոքումը, արթրիտը եւ երիկամներու քարերը։ Բազմաթիւ հիւանդներ կայցելեն գիւղ եւ օրերով կը մնան այնտեղ՝ փորձելով հանքային խմելու ջուրով բուժում գտնել:

Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն անգամ նման լուր յայտնած ժամանակ, մէկ անգամ եւս կը համոզուինք, որ բացի հարուստ մշակոյթ ունենալէ, որքան հարուստ է նաեւ մեր անծայրածիր հայրենիքի՝ Արեւմտեան Հայաստանի ընդերքը։ Իսկապէս պէտք է պայքարիլ մեր կորսնցուցածը ետ բերելու ազնիւ գործի համար։