ՀՀ Կառավարութիւնը նախատեսած է դիտարկել Հայաստանի մէջ արեւմտահայերէնին հատուկ կարգավիճակ տալու օրենսդրական հնարաւորութիւնները։ Այս մասին նշուած է գործադիրի հինգամեայ՝ 2021-2026 թթ. գործունէութեան ծրագիրին, որը հաստատուած է Օգոստոսի 18-ի նիստին եւ դեռ պէտք է արժանանայ Ազգային ժողովի հաւանութեանը։

Սահմանադրութիւնը կամրագրէ, որ Հայաստանի Հանրապետութեան պետական լեզուն հայերէնն է: Գրական հայերէնը ունի երկու ճիւղ՝ արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն։ «Լեզուի մասին օրէնքին» շեշտադրումն կը կատարուի գրական հայերէնի խրախուսման ու տարածման վրայ։ Մասնաւորապէս օրէնքով ամրագրուած է, որ «Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական լեզուն գրական հայերէնն է: Հայաստանի Հանրապետութիւնը կը նպաստէ հայերէնի ուղղագրութեան միասնականացմանը»։

Լեզուի մասին ՀՀ օրէնքը հատուկ չի նշէր, թէ գրական ո՛ր հայերէնի մասին է խօսքը, թէ եւ կարող է ինքնաբերաբար վերաբերուիլ երկուքին։

Արեւմտահայերէնի վերաբերեալ դրոյթ ամրագրուած էր նաեւ կառավարութեան՝ 2017-2022-ի ծրագիրին։ Մասնաւորապէս նշուած էր, որ կառավարութիւնը նպատակ ունի «2018-2022 թուականներու ընթացքին իրականացնել սփիւռքահայ ուսուցիչներու վերապատրաստման դասընթացքներ, ստեղծել եւ տարածել արեւելահայերէն եւ արեւմտահայերէն ուսուցողական հոլովակներ, համայնքներուն տրամադրել ուսուցողական ձեռնարկներ, դասագիրքեր եւ այլ նիւթեր՝ տարագիր հայ երիտասարդներու շրջանին հայերէնի բաւարար իմացութեան մակարդակի բարձրացման նպատակով»։