Յարգելի հայրենակիցներ Արեւմտեան Հայաստանի Պետական հեռուստաընկերութիւնն կը  շարունակէ իր հայապահպանական եւ հայրենաճանաչողական առաքելութիւնը։

Մեր աշխատանքի իւրօրինակ գնահատականն է Ձեր կողմէ ստացուող հաղորդագրութիւնները։

Այս տարիներու ընթացքին մեր հեռուստաընկերութիւնը ձգտած է հաղորդել պատշաճ լրատուութիւն,անդրադառնալ աշխարհով սփռուած մեր տարագիր հայրենակիցներուն, եւ ներկայացնել մեր հայրենիքը։

Այս դժուարին աշխատանքը նոր մակարդակի հասցնելու համար մենք ունինք բոլորիդ աջակցութեան կարիքը։

Արեւմտեան Հայաստանի պետական հեռուստաընկերութիւնը իւրաքանչիւրիդ կողքին է եւ կը շարունակէ ըլլալ մեր հայրենիքի չմարող ձայնը։

Միասին կարող ենք աւելին։

BANQUE DU BÉNÉFICIAIRE : 18206

SWIFT : AGRIFRPP882

IBAN : FR76 1820 6001 6060 2410 5442 422

BÉNÉFICIAIRE : Assemblée des Arméniens (AAAO)

COMPTE BÉNÉFICIAIRE  N : 60241054424