May be an image of 2 մարդ և ակնոցը

Ծանր լուսաբաց է այսօր՝ Օշինը գնաց… Մեր երեւանեան փարիզցին ու ֆրանսիական արցախցին, ճարտարապետ, բոցավառ հայ եւրոապացի, իմ քառորդ դարուայ ընկեր Օշին Եղիազարեանը։ Ան եկաւ Հայաստան երկրաշարժի յաջորդ օրը եւ մնաց։ Ան ստեղծեց Արցախի դրոշը, ան օգնեց հարիւրաւոր մարդկանց։ Երեւանն ու Արցախը, մենք բոլորս  արեւոտ սիրտ կորսնցուցինք..․

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանն իր ցաւակցութիւները կը  յայտնէ Օշին Եղիազարեանի  ընտանիքին.