2020 թուականի 44-օրեայ պատերազմը, ցաւօք, մեզմէ ոչ միայն մոտ 4 հազար (պաշտօնական տուեալներով) մարդկային կեանք խլեց, այլեւ հազարաւոր տղաներու ֆիզիկական ու հոգեկան խեղման պատճառ դարձաւ։ 18-20 տարեկան երիտասարդներ, ովքեր սեփական աչքերով տեսած են իրական դժոխքը, ընկերոջ մահը, հաճախ՝  ամբողջ վաշտի կորուստ վերապրած են։ Ու այդքանէն ետք բնական հունով քաղաքացիական, լիարժէք կեանքին ինտեգրուիլը ոչ միայն հեշտ չէ, այլ  անհնար է։

Պատերազմէն ետք՝ 2020 թուականի Նոյեմբերի 10-ին, լրագրող Սուրեն Արենցն ու իր թիմը որոշեցին հիմնել Հերոսներոու վերականգնողական քաղաքը, որտեղ հոգեբանութեան արդիական մեթոդներով կեանք կը վերադարձնեն պատերազմը վերապրածներուն։

Հերոսներու վերականգնողական քաղաքի առաջին մասնաճիւղը կը գործէ Պռոշեան համայնքին։ Կենտրոնը բարերարներէն 6 000 քմ հող  նուէր ստացած է ու անմիջապէս անցած է աշխատանքի։ Յաջորդին կը հիմնուի 1000 քմ մակերեսով հոգեբանական վերականգնողական երկհարկանի կենտրոն՝ կլինիկական բոլոր հարմարութիւններով։