Արեւմտեան Հայաստանի Ատը եաման-Սամոսատի մէջ երաշտի պատճառով ջրամբարներու ջուրերը նահանջած են: Քաղաքի կենտրոնի խմելու ջուրը կը բաժնուի հերթականութեամբ: Հողագործներու բերքի կորուստը հասած է 60 տոկոսի։ Պատեան մարմինները կը յայտարարեն, որ ջրամբարներուն մէջ ջուրի ծաւալները հասած են «մեռած ծաւալ» կոչուող մակարդակին:

Այս տարի վերջին 50 տարուայ ամենածայրահեղ ու չոր տարին է, որն իր ազդեցութիւնն ձգած է բոլոր ջրային աղբիւրներուն: Ցաւօք, ամբարտակները կը ցամքին: Շրջակայքին գտնուող ջրամբարներու մեծ մասը չորցած է: Ջրային ռեսուրսներուն մէջ լուրջ սակավութիւն կայ: