Յարգելի հետեւորդներ սիրով կը տեղեկացնենք, որ լոյս տեսած է Հայկական ճարտարապետութիւնն ուսումնասիրող հիմնադրամի «Վարձք» հանդէսի 15-րդ համարը, որտեղ տեղադրուած են հետեւեալ յօդուածները.

Սամուել Կարապետեանի՝ «Հոռոմոսի վանական համալիրի վիմագրական ժառանգութիւնը»:

Ռաֆֆի Քորթոշեանի՝ «Փրկուած մասնիկներ հոշոտուած մշակոյթէն»:

Գրիգորիս եպիսկոպոս Աղուանեանցի՝ «Փոխանորդական այցելութիւն ի վիճակին Գանձակու»:

Աշոտ Հակոբեանի «Գյավրենջի գիւղի նորայայտ վեցխորան եկեղեցին»:

Շահէն Յովսէփեանի «Շահ Աբաս Ա-ի հակաօսմանեան քաղաքականութիւնը եւ Նոր Ջուղայի Մայր տաճարի կառուցումը»:

Նարեկ Սարգսեանի «Հայազգի ճարտարապետները Պաքուի քաղաքաշինական դիմագիծի ստեղծման գործին»:

Էմմա Աբրահամեանի՝ «Թաղոտ գիւղի պատմական յուշարձանները»:

Ցանկացողները կարող են մոտենալ ՀՃՈՒ գրասենեակ Պաղրամեան 24 հասցէով։

Հայ ժողովրդական «Շուշիկի պար»