Արեւմտեան Հայաստանի Վանի քաղաքապետարանը Պաշքալէի մէջ կ՛իրականացնէ քաղաքի ոռոգման ջրանցքներու ամենամեծ նախագիծը։ Կառուցուող 21 կիլոմետր ջրանցքը կը դառնայ գաւառի 6 թաղամասերու կեանքի աղբիւրը՝ ջուր մատակարարելով մոտ 35 հազար դեկար գյուղատնտեսական նշանակութեան հողերու:

Քաղաքապետարանը, որը գիւղական բնակավայրերուն մէջ գիւղատնտեսութիւնն ու անասնապահութիւնը զարգացնող  իր պատրաստած ծրագիրով գիւղացիներուն յոյս  կուտայ, կը շարունակէ մնալ անոնց  կողքին, ովքեր շարունակ կը պայքարին երաշտի դէմ:

Տարուող աշխատանքներու ընթացքին 21 կիլոմետր ոռոգման ջրանցքի հետ կը կառուցուի  նաեւ 5 արհեստական լճակներ եւ բազմաթիւ ջրահեռացման եւ ճանապարհներու անցման կէտեր: Ջրանցքի նախագիծը, որը յոյս է հազարաւոր հողագործներու համար, անոնց կ՛ուղղորդէ նաեւ դեպի այլ ընտրանքային գիւղատնտեսական բոյսերու արտադրութիւն: Կառուցելու աշխատանքին մեծ ոգեւորութեամբ հետեւող թաղամասի բնակիչներն կ՛ըսեն, որ 60 տարուայ ջուրի խնդիրը վերջապէս կը լուծուի քաղաքապետարանի աշխատանքներու շնորհիւ։