Մերի Մուսինեանն իր ելոյթով՝ ՛՛Հայաստանի Մանուկներ հիմնադրամ՛՛-ի (COAF) Ամենամեայ 11-րդ Տօնական Հանդիսութեան Բացման