Արեւմտեան Հայաստան – Թիւրքիոյ նախագահ Էրդողանը կը յայտարարէ․ ՛՛Լուսանցքային հատուած մը Սուլթան Աբդուլհամիդի դէմ մոլեռանդ տեսակետ մը ունենալով՝ անոնցմէ ոմանք անընդհատ  կ՛աշխատին այս երկրի պատմութիւնը սկսիլ 1923 թուականէն։ Ոմանք  համառօրէն մեզ մեր արմատներէն, մեր անցեալի արժէքներէն կտրելու ջանք կը թափեն՛՛։

Արդարութեան եւ Զարգացում Կուսակցութեան եւ երկրի նախագահ Ռեջեպ Թայյիպ Էրդողանը՝ Յըլդըզ պալատին մէջ տեղի ունեցող ՛՛Աբդիւլհամիդին պէտք է ըմբռնել, անոր մահուան 100-րդ տարելիցին՛՛ ծրագիրի ծիրէն ներս խօսեցաւ։

՛՛Առ այսօր լուսանցքային հատուածի մը Սուլթան Աբդիւլհամիդի դէմ մոլեռանդ կեցուածքի շարունակուիլը տեսանելի է՛՛ ըսաւ։

Էրդողանը շարունակեց․ ՛՛Ոմանք  համառօրէն մեզ մեր արմատներէն, մեր անցեալի արժէքներէն կտրելու ջանք կը թափեն՛՛։

՛՛Մեր պատմութեամբ հպարտութիւն  կը զգանք՛՛ ըսելով՝ շարունակեց․

՛՛Ազգի մը յարատեւութիւնը ապահովողը եւ անոր յիշողութիւն ու նկարագիր տուողը՝ իրադարձութիւններու ամբողջութիւնն է։ Մենք որեւէ տարբերութիւն չդնելով՝ մեր պատմութեամբ հպարտ ենք, հպարտութիւն կը զգանք եւ մեր անցեալը որեւէ ազգի գրած կամ գրելիք պատմութիւն չէ։ Փառք Աստուծոյ որ այսպիսի անցեալի տէր ենք։ Թիւրքիոյ Հանրապետութիւնը Օսմանեան պետութեան իրաւայաջորդն է՛՛ ըսաւ Էրդողանն ու աւելցուց․

՛՛Ի հարկէ սահմանները փոփոխուած են, կառավարման ձեւերը փոխուած են,  կառավարման հիմք ծառայող գործիքները փոխուած են, սակայն կորիզը նոյնն է, հոգին նոյնն է, նոյնիսկ  հաստատութիւններուն մեծ մասը նոյնն է։ Այս տեսանկիւնով՝ Սուլթան Աբդիւլհամիդը մեր պետութեան վերջին 150 տարիներուն վրայ կնիք դնողն է, եւ զինք ամենակարեւոր, ամենատեսլական, ամենառազմավարական մտքի տէր անձ մը եղած կը համարենք։