Յունական ուղղափառ եկեղեցիի արքեպիսկոպոս Քրիսոստոմոս II-ը կիպրացի թուրքերու մասին յայտարարութիւն  կատարած է: Քրիսոստոմոս II-ի պնդումով՝ կիպրացի թուրքերը «չեն կարող ունենալ նոյն իրաւունքները, որքան մեծամասնութիւն կազմող յոյները»:

 «Ա՞րդեօք եկեղեցին լաւ յարաբերութիւններ ունի Կիպրոսի թուրք կրոնական առաջնորդի հետ» հարցին Քրիսոստոմոս II-ը պատասխանած է․ «Մենք լաւ յարաբերութիւններ ունինք այն մարդկանց հետ, ովքեր իրենց իսկապէս կիպրացի կը զգան: Բայց ոչ անոնց հետ, ովքեր նախ թուրք են,  ետքը կիպրացիներ: Քանի որ անոնք կը ցանկանան թուրքական պետութիւն Կիպրոսի մէջ: Անոնք չեն ցանկանար, որ մենք նախկին ժամանակուայ պէս  միախառն ըլլանք»: