Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը, Երեւանեան գրասենեակին մէջ կազմակերպուած մետալներու յանձնման հանդիսաւոր արարողութեան ժամանակ ներկաներուն պատմեց Արցախեան ազատամարտի, իր կողմէ  մշակուած եւ իրագործուած ռազմական գործողութիւններու մասին, որուն փաստացի վկայ  եղած է  իր այն զինընկերը, ով այդ պահին կը գտնուէր դահլիճի յատուկ հիւրերու շարքին։

Նախագահ Արմենակ Աբրահամեանը պատասխանեց ներկաներուն հուզող հարցերուն՝ կապուած Արեւմտեան Հայաստանի,  այնտեղ ապրող բնիկ ժողովուրդի ապրելակերպի պայմաններու, մշակոյթի պահպանման եւ բնութեան հասած  շարք մը խնդիրներու  մասին։

Ներկայացնելով մշակոյթի պահապանմանն ուղղուած քայլերը, Պարոն Աբրահամեանը նշեց, որ այնտեղ ապրող հայերը ծարաւ են հայկական երգին ու պարին, իսկ անոր պակասը կը լրացնեն համացանցի մէջ տեղ գտած ազգային երգ-երաժշտութիւնը լսելով, պարերը նայելով եւ անոնք իրենց սերունդներուն ուսուցանելով։

Թուրքիայի կողմէ գրաւուելէ ետք Արեւմտեան Հայաստանի մէջ շարք մը խնդիրներ առաջացած են ջրային ռեսուրսներու կառավարման ոլորտին, կը ցամքին փոքր լճակները,, իսկ թուրք բնակիչներու կողմէ վարուող անասնապահական կենսակերպի պատճառով  խոտածածկ տարածքները հարիւրաւոր հեկտարներ անապատ դարձած է։