Սեպտեմբերի 27-ին, Արցախեան վերջին պատերազմի վերսկասման խորհրդանշական օրը, տեղի ունեցաւ պատմաբան Արմեն Այվազեանի «Հայ զինուորականութեան պատիւին վարքականոնը» գիրքի շնորհանդէսը:

Գիրքին նէջ տեղ գտած ուսումնասիրութիւնը կը բացայայտէ հայ զինուորականութեան գաղափարական եւ բարոյահոգեբանական արժէհամակարգը 4–5-րդ դարերուն։ Համեմատական քննութեան ենթարկուած են ասպետական, սամուրայական եւ հայ զինուորական պատիւի վարքականոնները։ Ուրուագծուած են հայ ժողովուրդի մտայնութեան եւ մշակոյթի վրայ հին հայկական զինուորական դասի ձգած ազդեցութիւնները, ինչպէս նաեւ հայկական զինուժի թուաքանակը հին եւ միջին դարերուն։ Վկայակոչուած ու մեկնաբանուած են օտարներու՝ հայոց մարտական յատկանիշներուն տուած գնահատականները։

Հայ ժողովրդական «Մանի ասեմ» վիճակի և «Շաղքր-շուղքր» երգերն են: