Սառն ու ցուրտին ըսելու բան չիկայ

Արեւմտեան Հայաստան Երբ մենք կը նայինք տեղական մամուլին, այդ թուին, մեր թերթին, Բայազետից դուրս գտնուողները, պիտի մտածեն որ մետրերով ձիւն ըկած է անոր պատճառով ալ եղանակը շատ ցուրտ է:      

Սակայն այդ ոչ այլ ինչ է, քան ծայրահեղ սառնամանիքի արդիւնքին ստեղծող որը մենք կը կոչենք եղեամ, որին ինքը ձիւնի նման երեւոյթ է ուրիշ բանմը չէ:

Նշելով, որ ձմռան ամիսներուն տեղումներ չեն եղած, քաղաքացիները ըսին՝ «Եթե շարունակուի այսպէս, ապա մեզ կ’սպաս է շատ դժուար ամառ մը»:

որ չափազանց ցրտահարութեան հետեւանքով ճանապարհները շատ վտանգավոր իրավիճակի մէջ պիտի ըլլայ, իշխանութիւնները կարեւորութիւն կ’ուտան ձմեռային անվադողերու :

Քաղաքացիները, ովքեր ըսին թէ, որ վտանգավոր է անձնական ինքնաշարժի համար, “եթէ ովքեր, իրենց ինքնաշարժներուն չեն հագցներ հատուկ ձմեռային անվադողեր, անոնց համար ճանապարհները վտանգավոր է, այդ կապակցութեամբ այսպիսի եղանակին առանց անհրաժեշտութեամբ անձնական ինքնաշարժներով ճանապարհ ելլելը շատ ռիսկային է”:

Կը հիշեցնենք, թէ 1917թ. դեկտեմբերի 29-ին Խորհուրդային Ռուսաստանի Ժողկոմխորհի կողմիէ ընդունուած «Թուրքահայաստանի մասին» (Արևմտեան Հայաստան) Դեկրետով ճանչցուած է Թուրքահայաստանի (Արևմտեան Հայաստան) հայութեան ազատ ինքնայ որոշման իրաւունքը՝ ընդհուպ մինչեւ լիակատար անկախութեան: Իսկ 1920թ. հունուարի 19-ին՝ Փարիզի Վեհաժողովի ժամանակ, Դաշնակից Տերութիւններու Գերագոյն Խորհուրդը դէ ֆակտո (de facto) եւ 1920թ. Մայիսի 11-ին՝ Սան-Ռեմոյի համաժողովի ժամանակ դէ յուրէ (de jure) ճանաչցուեցաւ այն՝ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն, որու սահմանները Թուրքիոյ հետ 1920թ. նոյեմբերի 22-ին սահմանագծած է ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը:

Պարտադիր է նշել, որ Արեւմտեան Հայաստան Պետութիւնը ՄԱԿ-ի կողմէ չի ճանչցուած՝ Թուրքիոյ կողմէ  ձեռբակալուած ըլլալու պատճառով:

Կը հիշեցնենք, թէ 1894-էն միչեւ 1923թ. Արեւմտեան Հայաստանի գրաուած տարածքներուն մէջ թուրքական երեք կառաւարութեան կողմէ բնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկուած է Ցեղասպանութեան: