Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդը
Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողով (Խորհուրդարան)
Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութիւն

stat.gov.wa@haybachdban.org