ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ գիւղական շրջաններու մէջ անասնապահութիւն ցանկացող ընտանիքները, սարահարթ եւ արոտավայրի   սպիտակ  ձիւնով ծածկուելու հանդերձ, ամարը գաղած եւ պահեստաւորած սնունդը անասուններին կը կերակէն:  Ժամանակներնին կ’անցնէն անասուններուն խնամելով իսկ շաբթուայ վերջին օրերը իրենց երեխաներնալ հաճոյքով կը միանան եւ կ’օգնեն:

Արեւմտեան Հայաստանի ամենա ցածր աստիճանը նուազ 20 հայտնուեցաւ  Աղրի քաղաքի մէջ:  Օդաերեվութաբանութեան տնօրենութեան տվեալներով տարածաշրջանի մէջ եղանակը մասամբ ամպոտ կ’սպասուի:

Տարածաշրջանի մէջ կ’սպասուի ջերմաստիճանը 2-4 աստիճան տաքնալը, կը կանխատեսուի, որ պիտի ըլլայ տարբեր ուղղութիւններով  քամի: Շրջանի ամենա ցածր տագութիւնը կ’ըլլայ նուազ 20 Աղրիի մէջ, Կարսի մէջ 19, Արեւմտեան Հայաստանի մայրաքաղաք Կարինի (Էրզրում) մէջ 12, Ըղդիրի մէջ 6 եւ Էրզինկաի մէջ ալ 4 աստիճան:   Տարածաշրջանի մէջ կը կանխատեսուի սառոյցին եւ սարջելին,   մառախուղին եւ մշուշին անհրաժեշտ է, զգոյշ եւ ուշադիր պէտքէ ըլլալ:

 

ԵՂՅԱՄԸ ԲԱՑԻԿԱՅԻՆ ՏԵՍՔ ՍՏԵՂԾԵՑ

Արեւմտեան Հայաստանի շրջանին սառնամանիքը, որը կը չափուի ջերմաստիճանով  20 աստիճան ցածր ջերմաստիճան, եղյամը ստեղծեց եզակի գեղեցկութեամբ  բացիկային տեսք մը:

Այդ պատճառով քաղաքի որոշ քաղաքացիները  տաքցոգցին իրենց երթ ու գալու միջոցները, որոնք չի աշխատեցան ցուրտի պատճառով, առավոտեան ինքնաշարժերու  տակ  փոքր կրակներ կը վարէին որպէսզի  աշխատցնէին ան:

Քաղաքի վրայ  գիշերը ցրտաշունչ եղանակի շնորհիվ, , մեքենաներու եւ տուների պատուհանները սառած էին, ծառերը եւ  հատկապէս բոյսերը ծածկուած էին եղյամով: