Ռուսական հրամանագիրի հարիւրամեակի առիթով  կը ճանչնայ

Արեւմտեան Հայաստանի հայութեան ինքնորոշման իրաւունքը

մինչեւ անկախութիւն՝ հաստատուած է

29 Դեկտեմբեր 1917 թ.-ի (11 Յունուար 1918 թ.-ի)

http://www.western-armenia.eu/stat.gov.wa/arm/2017/Hramanaqir_N44-Russagan_decreti_haryouramiag-09.08.2017.pdf

Լոյս տեսաւ նոր գիրք

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐՆԵՐՈՒ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ «ԹՈՒՐՔԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ» ԴԵԿՐԵՏԸ