Հրապարակուած է Արարատեան դաշտի ատլասը, որը մշակուած է ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գործակալութեան «Գիտական առաջադէմ տեխնոլոգիաներու օգտագործելու եւ համագործակցութեան հանուն ռեսուրսներու համալիր պահպանութեան» (ԳԱՏՕ) ծրագրի կողմէ` Շրջակայ միջավայրի նախարարութեան եւ այլ շահագրգիռ կազմակերպութիւններու եւ միջազգային գործընկերներու հետ սերտ համագործակցութեամբ: 

Արարատեան դաշտի ատլասը կը ներառէ Արարատեան դաշտի ջրային ռեսուրսներուն վերաբերող ինչպէս պետական մարմիններուն առկա տուեալներն ու տեղեկատուութիւնը, այնպէս ալ՝ ԳԱՏՕ ծրագրի իրականացման ընթացքին հաւաքագրուած եւ վերլուծուած երկրատարածական տուեալները:

Ատլասի մէջ առկայ է,  քարտէսագրական եւ վիճակագրական տեղեկատուութիւն: Այն բաղկացած է 48 թեմատիկ քարտէսներէ:

մաս 1մաս 2մաս 3