Բռնազաւթուած Արեւմտեան Հայաստանի Շրնաք քաղաքի կենտրոնին եւ 20 շրջաններուն մէջ Շրջակայ միջավայրի եւ քաղաքաշինութեան նախարարութիւնը հանքանիւթերու որոնման թույլտուութիւններ տուած է՝ շրջանցելով Շրջակայ միջավայրի վրայ ազդեցութեան գնահատման մասին զեկոյցի կարեւորութիւնը: Զեկոյցը գրուած է` անտեսելով պատմական տարածքները: Կեղծ հաշուետուութիւններով այս տարածքներն ամբողջութեամբ կը թալանեն:

Այս շրջաններուն մէջ կը սկսին նաւթի եւ քարածխի որոնման աշխատանքներ, հանքանիւթերու մանրացման արտադրութիւն եւ տարբեր հանքավայրերու ուսումնասիրութիւններ:

Քաղաքը շրջապատող Ջուդի լեռին վրայ գտնուող տասնեակ հանքավայրեր եւ Սիլոպի, Ջիզրէ գաւառները կ՛աղտոտեն Հեզիլ, Հաբուր եւ Ներդուշ գետերը: Այս գետերն ու առվակները, որոնք նախկին ժամանակ օգտագործուեր են որպէս խմելու ջուր, աղտոտուածութեան պատճառով ներկայիս նոյնիսկ ոռոգման նպատակով չեն կարող օգտագործուիլ:

Հանածոներու որոնման թույլտուութիւններու պարագային բնակիչները ստիպուած կ՛ըլլան լքել տարածաշրջանը: Թալանը կ՛առաջացնէ էկոլոգիական աղետներ:

Շրջակայ միջավայրի պահպանութեան ակտիվիստներու կողմէ տարածաշրջանի հանքարդիւնաբերական տարածքներու բացման դէմ իրաւական գործընթաց կը սկսի:

Արեւմտեան Հայաստանը,  մոտիկէն հետեւելով իր տարածքին եւ առհասարակ տարածաշրջանին մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւններուն, կը դատապարտէ բնութեան եւ մարդկութեան հանդէպ կատարուող նման անօրինական գործողութիւնները։