Ուսումնասիրութիւնը նուիրուած է Մշոյ Բուլանըք գաւառին։ Օսմաներէն նորայայտ աղբիւրներու միջոցով անդրադարձած է գաւառի կազմաւորման: Մաշտոցեան Մատենադարանին մէջ պահուող՝ հայ գաղթականներու՝ Մկրտիչ Ա. Խրիմեան կաթողիկոսին ուղղուած նամակներու հիման վրայ այբենական կարգով կազմուած է գաւառի հայաբնակ գիւղերու ցանկ՝ ընդարձակ նկարագրութիւններով եւ ծանօթագրութիւններով։ Ամեն գիւղի նուիրուած բաժինի մէջ տեղադրուած է տուեալ գիւղի բնակիչներու նամակները։ Աշխատութիւնը հրատարակուեր է Մատենադարանի գիտական խորհուրդի որոշմամբ: Թարգմանուած է անգլերէն լեզուով։ Գիրքը նուիրուած է Մկրտիչ Ա. Խրիմեան կաթողիկոսի ծննդեան 200-ամեակին: