Արեւմտեան Հայաստանի Վանա լիճը երաշտի եւ ընդհանուր տաքացման հետեւանքով սկսած է նահանջել, որոշ շրջաններ՝ մինչեւ 2 կիլոմետր, որմէ ետք լիճի աղտոտուածութիւնը ջուրի երես դուրս եկած է։ Ջուրի աղտոտութեան ամենամեծ պատճառներէն մէկը լիճ հոսող 12 գետերու աղտոտուածութիւնն է։

Ցամքած տարածքներուն մէջ առաջացած աղբակոյտերը վտանգաւոր են նաեւ մարդու առողջութեան: Աղբը, որը դեռեւս չէ մաքրուած լիազօրուած հաստատութիւններու կողմէ, սկսած է տհաճ հոտ արձակել:

Աղտոտուածութեան առաջատար պատճառը բնապահպանական իրազեկուածութեան բացակայութիւնն ու պատկան մարմիններու բացթողումը, ովքեր ժամանակին չեն հեռացուցած աղբերը: