Կոմիտասի՝ տարբեր արխիվներուն մէջ պահուած ամբողջական գրադարանը հանրութեան լայն շրջանակին ներկայացնելու նպատակով Վարդապետի թանգարան-ինստիտուտին մէջ բացուած է «Կոմիտասի գրադարանը. եւրոպական լեզուներով գրականութիւն» ցուցադրութիւնը:

Հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադրի՝ Կոմիտասի ժառանգութիւնը, եւրոպական գրականութեան մէջ իր տեսակարար կշիռն ունի, ուստի որոշուած է ցուցադրութիւնը կազմակերպել Եւրոպական ժառանգութեան օրերու եւ Եւրոպական լեզուներու օրուայ շրջանակին։

Կոմիտասի գրականութիւնն ուսումնասիրութեան ահռելի դաշտ է եւ չկայ  բնագավառ մը, որուն վերաբերող գիրք չի գտնուի Կոմիտասի գրադարանին մէջ: Աւաղ, Կոմիտասի անձնական գրադարանը մինչեւ այսօր չէ ենթարկուած լուրջ գիտական, մշակութաբանական, մատենագիտական, նոյնիսկ երաժշտագիտական ուսումնասիրութեան: 

Ցուցադրութիւնը կը ներառէ Կոմիտասի տարբեր տարիներու եւ տարբեր քաղաքներուն մէջ ձեռք բերած բազմաժանր գրականութիւնը։ Առկա են նոտային գրականութիւն, երաժշտագիտական ուսումնասիրութիւններ, ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ եւ աշխատութիւններ, ամսագրեր, գեղարուեստական եւ այլ գրականութիւն:

Հայ ժողովրդական «Սոնա յար» երգ

https://www.youtube.com/watch?v=cTv3hXBTrzU

Leave a Reply