Արևմտեան Հայաստանի Սարիղամիշ աւանի տեղած ձյունի պատճառով  օդի ջերմաստիճանը նուազ 15 կը հասնի: Քաղաքացիներուն համար ծանր փորձութիւն դառձած ձմերը երեխաներուն համար զուարճութիւն պատճառեց:

Արևմտեան  Հայաստանի տարածքի մէջ ազտեցութիւն ունեցող ձիւնատեղումը ամենէն շատ սահնակասահք ընող երեխաներուն ուրախութիւն պատճառեց:

Ձյունատեղումէն հետոյ երեխաները սեզոնի առաջին սահնակասահքի երջանկութիւնը Ինէօնյու Թաղամասի փողոցներու մէջ ապրեցան:

Երեխաները, իրենց արձակուրդի օրերը ուրախութեամբ անցուցին սահնակասահք ընելով  երբ տեսան արեւի ծագումը:

Ձեռքերնին գտնուող փայտէ կտորներով , պլաստիկէ սահնակներով փողոցի ամենայ վերի կետը հասնելով այնտեղէն ալ մոտաւոր 200 մետր ներքեւի կետը հասնելու համար իրար հետ մրցակցեցին:

Սահնակասահքի հետ վայելող երեխաներէն՝ Օմար Բակըշջըն ըսաւ՝ Մենք ձիւնատեղումին շատ ուրախացանք:  Սահնակասահք ընելը այնքան շատ հաճելի է: Ընկերներուս հետ միասին փողոցները սահելով մենք շատ ուրախ եղանք:
Փողոցը իր սահնակներով լեցուն 20 երեխայի ուրախութիւնը գունաւոր պատկերներու տեսարան եղած էր: