ԼԻՏԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ
ՄԱԿ-Ի ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄՈՏ՝
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԻՐԱԿԻՒԹԵԱՆ ԱՆԴԱՄ