Անթէպ քաղաքի աղոթարանի նախագահը Մալաթիա քաղաքի մէջ ալաւիներուն տուներուն վրայ նշաններ դնելով եւ յամանլար կոչուող թաղամասի մէջ գտնուող աղոթարանի կողմէ հոգաբարձու դնելու փորձին, ան պատասխանեց որ այս հակամարտութիւն ընելու փորձեր է:

Հոգաբարձուի դէպքին ըսաւ՝ Եթէ պետութիւնը ճանչնայ ալաւէութիւնը, խնթիրները բոլորովին կանհետանայ: Անցած շաբաթ Մալաթիաի մէջ ալաւիներուն պատկանող 13 տունի վրայ խաչաձեւ նշաններ դրուեցաւ:

Մալաթիաի մէջ կատարուածը սադրանք էր, ոմանք այսպիսի գործողութիւններ կատարելով կը մտածեն ժողովուրդին հակամարտութեան մէջ դնել: Բայց ալաւական հասարակութիւնը այս խնթիրներուն շուրջ շատ ուշադիր է եւ կ’ըսէ  մենք լինելով ալաւակ կառոյցներ պետք եղած միջոցները արդեն կը ձեռնարկ ենք:

Տեմիրտելէնը ըսաւ՝ թէ ալաւի եւ պետութեան մէջ անվստահութիւններ կայ: Յամանլար անուան աղոթարանի վիճակը անոր ապացոյցն է նախ եւ առաջ այս խնթիրը պետք է լուծուի:

Բայց հիմնական խնթիրը ալաւէութեան իրաւական կարգավիճակ տալն է: Պետութիւնը այս խնթիրներուն, օրենքնէր դնելով պետք է լուծէ:

Հիշեցնենք, որ 1920թ. Օգոստոսի 4-ին Ֆրանսիայի հոգատարութեան տակ Ադանայում հռչակվեց Կիլիկիոյ անկախութիւնը: Սակայն 1921թ. Հոկտեմբերի 20-ի Ֆրանսիայի և քեմալական Թուրքիոյ միջև կնքուած Անկարայի պայմանագրով  ոտնահարվեցին Կիլիկիոյ ողջ բնակչութեան իրավուքնները: Այս պայմանագրով ֆրանսիացիները 1922թ-ի Յունուարի 5-ին թուրքերուն հանձնեցին Ադանայի նահանգը և հեռացան: Նոր կոտորածի սպառնալիքը ստիպեց Կիլիկիոյ 150 հազար հայերուն վերստին տեղահանուել ու գաղթել Սիրիա, Լիբանան, Հունաստան և այլուր: