Ծանրագոյն   պատերազմի ճիրաններէն    դուրս եկած    Հալէպ քաղաքը     կը շարունակէ դանդաղ, բայց հաստատ  քայլերով վերականգնումի     իր քայլերը:  Այս ծիրին մէջ  ուշագրաւ նախաձեռնութեամբ մը հալէպահայ Եսայի Գոզեան նուիրատութիւն մը կատարած է   Հալէպի հայկական թաղամասերուն  մերձ եղող  եւ ծանր վնասներու ենթարկուած  Մզկիթի մը,  գումար  տրամադրելով եւ Մզկիթի   պատասխանատու մարմիններուն նուիրելով    ձայնային   ամբողջ  համակարգ մը  (միքրոֆոններ):

Այս  մասին լուրը տրուած է Հալէպի  մասին   լուրեր տարածող   դիմատետրի էջերէն մին, որ դրուատիքով    խօսած է  հալէպահայ երիտասարդին   նախաձեռնութեան մասին  նշելով, որ «Մեր շրջաններու     հալէպահայ  երիտասարդը ազնուական         քայլով մը    շրջանի մզկիթը օգտեց ձայնային համակորգով, որպէսզի  մեր աղօթքները լսելի դառնան»:

Երկար  տարիներու իսլամ-քրիստոնեայ համակեցութեան      փայլուն օրինակ  հանդիսացող Հալէպ քաղաքը  յատկանշական է   հայութեան համար: Յատկանշական է  նաեւ այն իմաստով, որ Ցեղասպանութենէն  ճողոպրած մեր նախահայրերը   հոն     գրակաբաց ընդունուած   են     դառնալով այդ  պատմական  քաղաքի   իսլամ     հասարակութեան   հոգատարութեան         եւ ուշադրութեան     առարկայ:

Այդ    առումով է նաեւ, որ  հալէպահայ սերունդներ աճելով ու մեծնալով   տարածուած են  ամբողջ   սփիւռքի  մէջ   դառնալով  արեւմտահայ   լեզուի եւ մշակոյթի  մշտական դեսպաններն ու  լուսատու  ջահերը: