Համաձայն Միջազգային Բուսաբանական Այգիներու Պահպանութիւն կազմակերպութեան զեկոյցի՝ աշխարհին ծառատեսակներու առնուազն 30 տոկոսին վայրի բնութեան մէջ անհետացման վտանգ կը սպառնայ: Հարիւրաւոր ծառատեսակներ արդեն  շատ մոտ են անհետացմանը: Արեւմտեան Հայաստանի մէջ վտանգ կը սպառնայ 13 ծառատեսակ, որոնք կը կազմեն տեսակներու 7 տոկոսը:

Ինչպէս նշուած է՝ ամբողջ աշխարհին գոյութիւն ունեցող 58 հազար 497 ծառատեսակներէն 17 հազար 510-ն մեծ վտանգի առջեւ է, 142 տեսակ արդեն անհետացած է: Վտանգուած ծառատեսակներու քանակը կրկնակի կը գերազանցէ վերացման վտանգի գտնուող կաթնասուններու, թռչուններու, երկկենցաղներու եւ սողուններու ընդհանուր քանակին:

Աշխարհի ծառերուն սպառնացող ամենամեծ վտանգներէն մէկը բերքատուութեան նպատակով անտառներու մաքրումն է, ինչպէս նաեւ՝ ծառերու աճն ապահովելու նպատակով մաքրութիւնը եւ հրդեհները, որոնց հաւանականութիւնը կը կազմէ 13 տոկոս։

Leave a Reply