Վանի Էրչիշ քաղաքի մէջ բնակուող 19 տարեկան Էլիֆ անունով աղջկայ ընտանիքը տուն փոխադրուած ընթացքին անլուռ կը մնան իրենց աղջիկէն: Մտահոգութեան պատճառով կը խնթրեն մոտիկ բարեկամներէ որ ստուգեն տունը թէ էլիֆը ուր է:

Բարեկամները տուն կը մտնեն ստուգելու համար եւ սարսափելի պատկերով Էլիֆին մահացած մարմինը կը գտնեն:

Միեւնոյն ժամանակ ոստիկանութինն ու աշխատակիցները վայր կ՛ուգան եւ դիակը կը տեղափոխեն Էրշիչ աւանի պետութեան հիւանդանոցի դիարանը:

հայտնուած էր որ Էլֆը նշանուած էր: Իր մահանալու պատճառը դեռ հայտնի չէ, գնարկումներու մէջ է:

Ի դէպ գրաւած Արեւմտեան Հայաստանի մէջ ամեն ամիս կ՛սպանուի նուազագոյնը 40 կին, որի մասին տեղեկութիւններ կը տեղեկացն է ան տեղի կանանց միութիւնը: