2014 թուականին Մեսրոպ Մաշտոցի անուան հին ձեռագրատան՝ Մատենադարանի նախաձեռնութեամբ Փարիզի մէջ տեղի ունեցաւ միջազգային գիտաժողով, որը նուիրուած էր հայկական միջնադարեան լաւագոյն կոթողներէն մէկին՝ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցւոյ հիմնադրման 1100-ամեակին: Գիտաժողովին բազմաբնոյթ բանախօսութիւններով հանդէս  եկած են շարք մը անուանի հայագէտներ աշխարհի տարբեր երկիրներէն։

Մատենադարանի գիտաշխատող, միջնադարեան հայկական արուեստին նուիրուած շարք մը հետազոտութիւններու հեղինակ, Փարիզի միջերկրածովեան պատմութեան եւ քաղաքակրթութեան կենտրոնի դոցենտ Էդդա Վարդանեանը եւ միջնադարեան Հայաստանի կրոնական ու մշակութային տարբեր ասպեկտներուն նուիրուած ուսումնասիրութիւններու հեղինակ, Գերմանիայի Բոխումի Ռուր համալսարանի հետազոտող Զարուհի Պողոսեանը Մատենադարանին մէջ շնորհանդէսի ժամանակ ներկայացուցին իրենց կազմած համահաւաք երկլեզու (անգլերէն եւ ֆրանսերէն) հատորը, որն կ՛ամփոփէ վերոնշեալ միջազգային գիտաժողովի նիւթերը՝ «Աղթամարի Սուրբ Խաչ Եկեղեցի» խորագիրի ներքոյ:

Այս ժողովածուն տասնհինգ տարբեր հեղինակներու կողմէ գրուած յօդուածներու միջոցով ցոյց կուտայ այն երկիրը՝ Վասպուրականը, որու ծնունդ կը հանդիսանայ այդ հրաշք եկեղեցին», – ըսաւ Մատենադարանի տնօրէն Վահան Տեր-Ղեւոնդեանը։

Գյումրվա գյովնդ է՝ Ազգային պարի անսամբլի կատարմամբ

 https://www.youtube.com/watch?v=1a9ir32j2h0