Թեհրանի Արտակ արք. Մանուկեանի անուան հայոց ազգային-ազգագրական թանգարանի պահոցներուն մէջ հնարաւոր եղաւ գտնել հայագիտութեանն անծանօթ, հրաշալի մանրանկարչութիւններով հարուստ 15-րդ դարի երկու արժեքաւոր ձեռագիր մատեան: Անոնցմէ մէկը ընդօրինակուած է 1420 թ. Երզնկայի Պռաստինք գիւղի գրչօջախի մէջ, որը նշուած վայրին մէջ ստեղծուած եւ գիտութեանը յայտնի 15-րդ դարի միակ ձեռագիրէն (այժմ կորած կը համարուի եւ հետեւաբար յայտնի չէ անոր գեղարուեստական եւ գրչագրական հատկութիւնները) աւելի հին է 39 տարիով:

Երկրորդը՝ ընդօրինակուեր է 1470 թ. Ակոռի գիւղի գրչօջախին մէջ, որը կը պարզուի՝ վանքէն պահպանուած միակ 15-րդ դարի ձեռագիրն է: Հարկ է նշել այն, որ մինչ այժմ 17-րդ դարէն վաղ թուագրմամբ ձեռագիրներ այս գրչակենտրոնէն յայտնի չեն:

Աւելի մանրամասն տե՛ս Ռաֆֆի Քորթոշեան, Արտակ արք. Մանուկեանի անուան Թեհրանի հայոց ազգային-ազգագրական թանգարանի հաւաքածուն, Երեւան, 2021: