ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ՈՐՊԷՍ ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՒՎՈՒՐԴ –

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ

Բանախօս

Լեւոն ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԵԱՆ

Պրոֆեսոր

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ