ՍԵՒՐԻ ԴԱՇՆԱԳՐԻ 97 ՏԱՐԵԴԱՐՁ ԻՆՉՈ՞Ւ Չ’ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԵՑԱՒ ՍԵՒՐԸ ԵՒ ԻՆՇՈ՞Ւ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ԱՆ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ Բանախօս Գառնիկ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ