Արեւմտեան Հայաստանի Կեսարիայի Մելիք գազի գաւառի Թավլուսուն թաղամասին մէջ, որտեղ նախկին ժամանակ հայեր եւ յոյներ ապրած են, սկսած են ապօրինի շինութիւններ կառուցել։ Թավլուսուն թաղամասին մէջ 1800-ական թուականներուն բնակած են թուրքեր, հայեր ու յոյներ։ Թուրքական աղբիւրը կը փորձէ մոլորեցնել իր ընթերցողներուն՝ նշելով, թէ «հայերն ու յոյներն» հեռացեր են «բնակչութեան փոխանակման» պայմանագրէն ետք։ Մինչդեռ, ինչպէս յայտնի է, հայ բնակչութիւնը, ի տարբերութիւն յոյն բնակչութեան, Կեսարիայէն վերադարձեր են հայերու դէմ իրագործուած ցեղասպանութեան պատճառով։ Սակայն ներկայիս այստեղ պահպանուեր է հայերու եւ յոյներու կողմէ մնացած պատմական կառոյցները։ Այս թաղամասը պահպանման ենթակայ տարածք յայտարարուած է, սակայն վերջերս թուրքերն այստեղ սկսած են ապօրինի կառուցապատումներ կատարել։

Թավլուսունի թաղապէտ Մեհմետ Յըլմազն յայտնած է, որ պատմական կառոյցները կը վնասուին, եւ  իրենք երբեմն այդ մասին կը ծանուցեն ոստիկանութեանը։ Այնու ամենայնիւ, Մեհմետ Յըլմազի խօսքով, այստեղի պատմական շինութիւնները կը շարունակեն աւիրել, եւ նոր ապօրինի կառոյցներ յայտնուիլ, որու պատճառով իրենք կը պահանջեն արգիլել նման շինութիւններու կառուցումը։