Արեւելեան լեգէոնի կազմութեան Հարիւրամեակ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ՝ ՈՐՈՆՔ ԻՆԿԱՆ ՊԱՏՈՒՈՅ ԴԱՇՏԻՆ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ

Բանախօս

Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ

ԵՐԵՒԱՆ  ՈՒՐԲԱԹ 21 ՅՈՒԼԻՍ 2017

Տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 21 Յուլիս 2017-ին Արեւմտեան Հայաստանի Կեդրոնի մեծ դահլիճին մէջ, Երեւան:

Գլխաւոր բանախոսն էր ԱՀՀ Նախագահ

Պարոն Արմենակ Աբրահամեանը,

Ելոյթներ ունեցան նաեւ.

 

ԱՀՀ Վարչապետ՝ Պարոն Գառնիկ Սարգիսեանը,

Պարոն Վազգեն Սիսիլեանը,

Պարոն Կարոյ Վարդանյանը եւ Տոկ. Թորոս Թորանեանը:

 

Գիտաժողովը հաստատեց Կիլիկիոյ Հայերու իրավունքներու պաշտպանութեան հրատապ կարեւորութիւնը եւ համապատասխան գործնական քայլեր կատարելու այժմէականութիւնը: