Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Զինուած Ուժերը

Քեսապի ազատագրութեան երրորդ տարեդարձն է
Քեսապի ազատագրութեան տեղի ունեցաւ
14 -15 հունիսի, 2014 թ.
Ֆիլմը արձանագրվեցաւ 18 հունիսի, 2014 թ