Արեւմտեան Հայաստանի Բիւրակն նահանգին մէջ արուեստի պատմաբան դոց. Դոկտ. Նեպի Պուտասիմի համակարգմամբ կատարուած հետազոտութիւններու ընթացքին Քարտեշլեր գիւղի ժայռոտ տարածքին մէջ յայտնաբերուած է 7 սրահներէ բաղկացած եկեղեցի` իր մատուռով, ինչպէս նաեւ ջուրի աւազան եւ հացահատիկի պահեստ:

Շինութեան ներքին զարդանախշերն ու ժայռափոր կառուցուածքը համեմատելով Արեւմտեան Հայաստանի նման այլ  կառոյցներու հետ, կարելի է ըսել, որ այն կը պատկանի վաղ քրիստոնէութեան շրջանին։