Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան
Զինուած Ուժերը
Ջազիրա-ի Ռազմական Ակադեմիա
Դեյր Զոր-ի գործողութիւնը