Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Հայրենակցական, համայնքային ու հայրենասիրական հասարակական միութիւններու եւ Հաւատքի հարցերու մշտականյանձնաժողովներու ներկայացուցիչներու կազմակերպած Խորհրդաժողովը տեղի պիտի ունենայ’

Հինգշաբթի 08 Սեպտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 6-ին, Երեւանի Կոնգրէս հիւրանոց պանդոկի դահլիճին մեջ հասցէ 1 Իտալիա պողոտայ :

Թեմայ

«Այլակրօն հայերը աշխարհի տարածքին» թեմայով խորհրդաժողովը՝ հետեւեալ հարցադրումով. «Պատրա՞ստ ենք ընդունելու մեր բնօրրանին եւ այլ վայրերու մէջ ապրող այլակրօն մեր հայ հայրենակիցները՛ ինչպէս որ կան»:

Հրաւիրուած են այս թեմայով հետաքրքրուած բոլոր հայրենակիցները անխտիր:

Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Ժողովի (Խորհրդարանի) Հաւատքի եւ Հայրենակցական հարցերու ներկայացուցիչ

Հարմանտայեան Արմենակ

26 ՕԳՈՍՏՈՍ 2016 Երեւան