Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ
Արմենակ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
– Լիոն – Ֆրանսա – 27.12.2015
Վուդրօ Վիլսոնի իրաւարար վճռի 95-Ամեակին Առիթով