Յոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային Ժողովի հերթական առցանց նիստը, մասնակցած էին պատգամաւորներ՝ տարբեր երկիրներէ։ Նիստի ընթացքին ընդունուեցաւ կառավարութեան կողմէ ներկայացուած՝ «Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան եւ Հայաստանի Հանրապետութեան միջեւ յարաբերութիւնների» մասին օրէնքի նախագիծը, որը նախկին ժամանակ քննարկուած եղած է։  Պատգամաւորներու որոշ առաջարկութիւններ հաշուի առնուած է օրէնքը ներկայացնողի կողմէ եւ ներառուած է օրէնքի վերջնական թեքստին մէջ։

Ընդունուած օրէնքն ուղարկեցին ԱՀՀ նախագահ Արմենակ Աբրահամեանին՝ վերջնական որոշում կայացնելու համար։