Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան գլխավոր հիւպատոսարան – Ժնեւ, Զուիցերիա
Առաջին աշխատանքային օրը