Մեր բռնազաւթուած հայրենիքի՝ Արեւմտեան Հայաստանի գեղեցիկ եւ տեսարժան վայրերն անսահման են։ Երկրի ամեն անկիւն, ամեն տեղ հնարաւոր է յայտնաբերել գեղեցիկ ու զարմանալի վայր, բնութեան հրաշք կամ կառոյց: Անոնցմէ մէկն Արեւմտեան Հայաստանի Վան նահանգի եւ Իրանի սահմանին գտնուող Եավուզլար գիւղն է: Այստեղի միլիոնաւոր տարիներու պատմութիւն ունեցող ծխնելոյզներ յիշեցնող կիրճերը յայտնի են որպէս Արեւելքի Կապատովկիա:

Տարածաշրջանին մէջ կան 17 հազար այդպիսի ծխնելոյզ-կիրճեր։ Տարածքը 2020 թուականին յայտարարուած է որպէս «հատուկ պահպանուող տարածք»: Գիտնականները կը կարծեն, որ  «Վանադոկիան» ձեւաւորուած է 5 միլիոնէն մինչեւ 1,8 միլիոն տարի եղած ժամանակաշրջանին: