Ընկերաբան Լինտա Պարըշի «Հայկական դպրոցները եւ հայկական ինքնութիւնը Թուրքիայի մէջ» գիրքը լոյս տեսած է «Իլեթիշիմ» հրատարակչութեան կողմէ։ Գիրքը, որը Պարըշի դոկտորական թեզի թուրքերէն եւ կրճատուած տարբերակն է, կը ներառէ նաեւ հայկական դպրոցներու բազմաթիւ ուսանողներու եւ մանկավարժներու հետ հարցազրոյցներէն հատուածներ։ 

Գիտութեան դոկտոր Լինտա Պարըշը ներկայիս կ՛աշխատի Նեւշեհիրի Հաճի Պեքթաշ համալսարանի սոցիոլոգիայի ամբիոնին մէջ։

Գիրքին մէջ ներկայացուած է, թէ ինչպէս  թուրքացման քաղաքականութեան շրջանակին փոխակերպուած հայկական դպրոցներուն իրականացուող կրթական համակարգը եւ ուսումնական ծրագիրը ազդած են հայկական ինքնութեան ձեւաւորման վրայ։ Ինքնութեան հետ կապուած ի՞նչ խառնաշփոթ առաջացուցած է: Հայկական դպրոցներուն մէջ տիրող խիստ վերահսկողութեան մթնոլորտն ի՞նչպէս  ազդած է միջավայրի ու աշակերտներու վրայ։ Հայերէնի ուսուցման սահմանափակումները ինչպիսի դեր խաղցած են հայոց լեզուի տկարանալու կամ մինչեւ վերջ չի գործածելու հարցին։