1894-ին Օսմանեան Համիտեան գունդերու նախաձեռնած զանգուածային սպանութիւնները Արեւմտեան Հայաստանի Տերսիմի շրջանին շարունակուեցան եւ 1915-1923 թուականին շատ աւելի ծանր հետեւանքներներով հղի աւելի մեծ զանգուածային սպանութիւններու պատճառ դարձան, որոնք այս անգամ նախաձեռնած էին միութենականները՝  աքսորի եւ ուծացման քաղաքականութեամբ։

Ցեղասպանութեան շարունակուող քաղաքականութիւնը, մշակութային ձուլումը, որոնք 1937-1938 թուականներու ջարդերէն ետք կը շարունակուին մինչեւ այօր, տեւական վնաս հասցուցած են Տերսիմին։  Բնիկ հայ ազգի  ֆիզիկական ոչնչացման հետ  ամեն տեսակի  միջամտութիւն կատարուեցաւ անոնց մշակոյթի, հաւատքի, սովորոյթներու եւ աւանդոյթներու հանդէպ, որոնք հայկական ինքնութիւնը հասցուցին այն կոծկելու եւ ժխտելու աստիճանին:

«Տերսիմի Հայ»  հարթակը պայքարի դաշտ բացած է Տերսիմի բնիկ ժողովուրդի մշակոյթի ու ինքնութեան գոյատեւելու  եւ պահպանելու համար, որոնց փորձած են արմատախիլ ընել վերոնշեալ քաղաքականութեամբ։ Որպէս տերսիմահայեր եւ անոնց ընկերներ՝ մենք որոշեցինք համախմբուիլ «Տերսիմի Հայ»  հարթակի շուրջ եւ դառնալ մէկ մարմին։

Մեր նպատակն է ամրապնդել կապերը աշխարհով  սփռուած Արեւմտեան Հայաստանի հայերու եւ Տերսիմի մէջ ապրող մեր եղբայրներու եւ ընկերներու հետ, ինչպէս  նաեւ մշակութային գործունէութեամբ Տերսիմի մէջ ազատ ապրեցնել էթնիկ հայկական ինքնութիւնն ու մշակոյթը, ստեղծել նախագիծեր՝ տրսիմցիներուն տնտեսապէս նպաստելու համար։