Հայագետ Արշակ Ատամեանը «Ռադիո Մարիամ»-ին կը ներկայացուցած են տեսանիւթ մը, որը  մեզ կը տանի դէպի անցեալ։ Հայկական հարսանեկան երգացանկը անյիշելի ժամանակներէն հանդիսացած է որպէս ժողովուրդի արմատացած աւանդոյթներու չափանիշ։ Այս առումով մեծ ներդրում ունին Կոմիտասը, Կարա-Մուրզան, Հայրիկ Մուրատեանը եւ այլք, ովքեր կարողացան յաւերժացնել մշակոյթը այնպիսի արժէքներով, ինչպիսին են առօրեայ ծեսերն ու սովորոյթները, աշխատանքային եւ հասարակական յարաբերութիւնները: Կարինի երգերը կատարած են եւ աղջիկները եւ տղամարդիկ, որոնց միջոցով անոնք արտայայտած են իրեն զգացմունքները, ապրումները։ Արեւմտեան Հայաստանի Կարինի երգացանկը հարուստ ու բովանդակալից է, որոնք այսօր  հետաքրքրութիւն  կ՛առաջացնեն արուեստասերներու մոտ։ Կարնօ երգերը կարող եք լսել հետեւեալ հղումով՝ https://www.youtube.com/watch?v=rIV3wJiAW2U