«Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»․ Սողոմոնի առակներէն այս նախադասութիւնը հայոց այբուբենով գրուած առաջին նախադասութիւնն էր:

Ինչպէս յայտնած է Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային յանձնաժողովի պաշտօնական դիմատետրի էջը, հայկական տառարուեստը եւ անոր մշակութային դրսեւորումները ներառուած են ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի Մարդկութեան ոչ նիւթական մշակութային ժառանգութեան ներկայացուցչական ցանկին:

1992թ.-ի վեր Հայաստանն անդամ է ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ին եւ առաջին անգամ ներկայացուցած է իր թեկնածութիւնը անդամակցելու՝ ԵՈՒՆԵՍԿՕ-ի գործադիր խորհուրդին 2021-2025 թթ. ժամանակահատուածի համար: